liten_logo


ACTIUM · TJÄNSTER · ARVODE · ERFARENHET · KONTAKT

Domstolsverket har fastställt en timtaxa för privatpersoner:
1 359 kr + moms 25% = 1 699 kronor.

Det är samma kostnad för rådgivning och det går bra att få 30 minuters rådgivning (vilken då uppgår till 850 kronor inklusive moms).

Rättsskydd
Vid förmedling av rättskydd ska hemförsäkringen normalt betala 80% av advokatarvodet. 20% blir den självrisk som du själv måste betala. Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

Betalning till Actium
Bankgiro: 5656-4404
Plusgiro: 545469-9
Momsregistreringsnummer: SE556604080301
Klientmedel: 5656-4446
 
Actium Advokat AB · N:a Hanseg 18 · 621 41 Visby · Tel 070-3285485 · Fax 0498- 210399 · staffan@actium.se