liten_logoACTIUM · TJÄNSTER · ARVODE · ERFARENHET · KONTAKT


Jag har mer än 20 års erfarenhet av juridisk praktisk verksamhet inom olika områden, bland annat som biträdande jurist, advokat och bolagsjurist hos Faktab Finans och Svenska Spel.

Jag är medlem i Advokatsamfundet sedan 1994.

 
ADVOKATSAMFUNDET
Actium Advokat AB · N:a Hanseg 18 · 621 41 Visby · Tel 070-3285485 · Fax 0498- 210399 · staffan@actium.se