liten_logoACTIUM · TJÄNSTER · ARVODE · ERFARENHET · KONTAKT


Jag har mer än 30 års erfarenhet av juridisk praktisk verksamhet inom olika områden, bland annat från domstol, som biträdande jurist, advokat och bolagsjurist hos Faktab Finans (numer PayEx) och Svenska Spel.

Jag är medlem i Advokatsamfundet sedan 1994.

 
ADVOKATSAMFUNDET
Actium Advokat AB · N:a Hanseg 18 · 621 41 Visby · Tel 070-3285485 · Fax 0498- 210399 · staffan@actium.se