Arvode

Domstolsverket har fastställt en timtaxa för privatpersoner: 1 359 kr + moms 25% = 1 699 kronor. Det är samma kostnad för rådgivning och det går bra att få 30 minuters rådgivning (vilken då uppgår till 850 kronor inklusive moms).

Rättsskydd

Vid förmedling av rättsskydd ska hemförsäkringen normalt betala 80% av advokatarvodet. 20% blir den självrisk som du själv måste betala. Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

Betalning till Actium

Bankgiro: 5656-4404
Plusgiro: 545469-9
Momsregistreringsnummer: SE556604080301
Klientmedel: Bankgiro 5656-4446