Arvode

Domstolsverket har fastställt en timtaxa för privatpersoner som för närvarande uppgår till 1 476 kr plus moms, vilket sammanlagt blir 1 845 kronor per timme.

Rättsskydd

Rättsskyddet i din hemförsäkring ersätter normalt 75-80 procent av advokatarvodet. 20-25 procent är den självrisk som du själv får betala. Undersök med ditt försäkringsbolag vad som gäller för din hemförsäkring.

Betalning till Actium

Bankgiro: 5656-4404
Plusgiro: 545469-9
Momsregistreringsnummer: SE556604080301
Klientmedel: Bankgiro 5656-4446