Tjänster

Jag hjälper till att förmedla rättsskydd eller rättshjälp till dig som behöver. Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall ingår i hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Den ingår också i hel- och halvförsäkring av bil och båt.

Vad innebär rättsskydd och rättshjälp?

Hemförsäkringen innehåller normalt ett rättsskydd som täcker 75-80 procent av advokatkostnaderna. 20-25 procent betalas av klienten som självrisk. Har du inte möjlighet att använda dig av rättsskyddsförsäkringen kan du ha rätt till allmän rättshjälp som baseras på din inkomst. Detta prövas av domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten.

Även du som är företagare har normalt ett rättsskydd som ingår i företagsförsäkringen. Villkoren för detta rättsskydd varierar mellan olika försäkringsbolag. Undersök därför med ditt försäkringsbolag vad som gäller i ditt fall.

Läs mer på Sveriges Domstolars hemsida »

Länk till Advokatsamfundet »